Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.1.2017. 15:35
European Parliament president: No Jew should be forced to leave Europe
 
European Parliament president: No Jew should be forced to leave Europe


No Jew should be forced to leave Europe, the new president of the European Parliament, Antonio Tajani, said on Wednesday at the parliament’s official annual ceremony for International Holocaust Remembrance Day, held in cooperation with the European Jewish Congress. 
“We are here to commemorate victims of the Holocaust – the worst tragedy in European history,” he said in the opening remarks of the ceremony, after IDF Chief Cantor Shai Abramson sang the “El Maleh Rahamim” prayer. 

Nijedan Židov ne treba biti prisiljen da napusti Europu, rekao je novi predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani, prilikom službene parlamentarne godišnje ceremonije za Internacionalni dan sjećanja na Holokaust, održane u suradnji s Europskim židovskim kongresom.

Obraćajući se slušateljstvu iz cijele Europe,Tajani je upozorio da antisemitizam nije stvar prošlosti. Rekao je da povećani broj antisemitskih incidenata širom Europe  treba služiti kao upozorenje  da se treba braniti mir i tolerancija. Naglasio je da   treba ostati čvrst,  bez straha  i da se treba učiti iz poršlosti kako se ne bi ponovile iste greške....


I Tajani i Kantor su govorili o novim izazovima u Europi, spominjući smrtonosne terorističke napade na kontinentu i jačanje ekstremne "desnice"u nekim zemljama, "Europa je u opasnosti" rekao je Kantor- Vi ne trebate pitati "kome zvono zvoni" - zvono zvoni svim Europljanima"...

Na  ceremoniji je   "European Council on Tolerance and Reconciliation"  dodijelio "Medalju tolerancije" Andrei Konchalovsky  direktoru i piscu  filma  "Paradise",  o odnosu zarobljenika logora i jednog SS oficira. Film je dobio i druge nagrade.

Na ceremoiji je održan jedinstveni muzički događaj  Vladimira Spivakova kao soliste i dirigenta Moskovskog orkestra.