Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

29.1.2017. 18:53
Njemačka -
 


Exhibition on Poles who saved Jews opens in Berlin 
An exhibition focusing on Poles who helped save Jews from the Holocaust during the Second World War has opened in Berlin.
Germany’s Konrad Adenauer Foundation is hosting the exhibition until February 15.Those gathered at the opening on Tuesday noted that Poles who helped Jews when their country was under German occupation risked death, and the Nazis used collective responsibility with regard to those providing such assistance. 

U Berlinu je otvorena izložba o Poljacima koji su u II. svjetskom ratu  spasili Židove. Domaćin je bila  " Konrad Adenauer Foundation". Oni koji su bili na otvaranjuu na otvaranju su vidjeli kako su  Poljaci , koji su pomagali Židove za vrijeme kada je njihova zemlja bila okupirana od Nijemaca , riskirali smrt, Nijemci su  proglasili kolektivnu odgovornost  za one koji su davali takvu pomoć.

 Izložba je pripremljena od   " Museum of the History of Polish Jews  u Varšavi  i  poljskom  "Ministry of Foreign Affairs", a bila je  već ranije rikazana u mnogim  zemljama. Poljaci predstavljaju četvrtinu svih pravednika, a oko 2.000 Poljaka je platilo životom svoju pomoć Židovima.