Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.3.2017. 10:46
USA
 
Bringing together Jews and Muslims at a vandalized cemetery

BySalaam Bhatti

/ March 1, 2017 21:58

Our nation faces a real crisis of neighbors becoming strangers. We know more about world events but less about each other. 

Naša nacija se susrela sa stvarnom krizom u kojoj su susjedi postali stranci.Mi znamo mnogo o zbivanjima u svijetu ali manje  znamo jedan o drugome.A headstone, pushed off its base by vandals, lays on the ground near a smashed tomb in the Mount Carmel Cemetery, a Jewish cemetery, in Philadelphia, Pennsylvania, U.S. February 27, 2017. (photo credit:REUTERS)A Jewish cemetery vandalized in St. Louis, swastikas show up in a New York City subway, over 100 tombstones damaged at a Jewish cemetery in Philadelphia. This, unfortunately, is my America. But over $100,000 was raised for the St. Louis cemetery, strangers united and cleaned up the swastikas and a dozen Ahmadi Muslims volunteered at the Philadelphia cemetery to show solidarity and support. This, too, is my America. It is this America that restores my faith in humanity nearly everyday. 

Židovska groblja su vandalizirana u St. Louisu, svastike su nađene u podzemnoj željeznici u NewsYorku, preko 100 spomenika je oštećeno na židovskom groblju u Filadelfiji.
To je nažalost moja Amerika. Ali je preko 100.000 $  je sakupljeno za groblje u St Louisu, stranci su se ujedinili i očistili svastike, a deseci Ahmadi Muslimana je voluntiralo na groblju u Philadelphiji da pokaže svoju  solidarnost i potporu. To je također moja Amerika. To je obnovilo moju vjeru u humanost,  gotovo svakodnevno..Let’s take advantage of this closeness and continue to support one another through these bad times.We needn’t wait for the good times, we need to work together to create them.


Uzmimo prednost koju je donijela ta bliskost i nastavimo podupirati jedni druge u ovom lošem vremenu. Mi trebbamo čekati dobra vremena, mi trebamo raditi zajedno kako bi ih stvorili.