Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.3.2017. 12:55
Trump i antisemitizam u Americi
 


'No reason to blame Trump for uptick in US antisemitism'

ByTamara Zieve


Jewish Agency chair doesn't expect influx of olim due to anti-Jewish incidents  .Jewish Agency Chairman Natan Sharansky said Thursday that connections made between politics and antisemitism are inaccurate.

Židovska agencija ne očekuje dolazak Olim zbog incidenata u Americi.  Predsjednik Natan Sharansky je u utorak kazao da je nesigurno povezivanje  između politike i antisemitizma. Govoreći na Efrat koleđu u Jeruzalemu,  Sharansky je rekao: "ne možete povezati tako duboke procese , dugogotrajne i povijesno važne , kao što je povratak antisemitizma, sa političkim izjavama jednog ili drugog političara.


 Izraelski političari i ličnosti u javnom životu su u posljednjih nekoliko dana glasno osuđivali povećanje antisemitskih incidenata u USA, osobito oskvrnuće groblja i pet  valova prijetnji bombama koje su pogodile Židovske zajednice, nakon što je Donald Trump preuzeo svoje urede. Svi su izradili nadu da će nova administracija adekvatno reagirati na taj fenomen.

Nema razloga sa se sumnja da je Trump  bio osoba koja je nekako  ohrabrila one koji podupiru antisemitizam- baš suprotno- rekao je Sharansky. Ima mnogo predrasuda, mnogo napora da se demoniziraju Židovi i židovska  država. Nema razlika između anti semitizma i desnog ili lijevog anti-izraelizma.