Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.3.2017. 12:49
Moskva opera
 
Russian Federation
Holocaust survivor's opera premieres at Moscow's Bolshoi TheatreMoscow’s Bolshoi Theatre has premiered Mieczyslaw Weinberg's opera 'Idiot', based on the world renowned masterpiece of Fyodor Dostoyevsky. 


Now the Bolshoi Theatre has presented the interpretation of a composer of Jewish origin, who fled from Poland to Russia to escape the Nazis and was denounced there as a "cosmopolitan" who wanted to create a breakaway Jewish state. The composer's parents and sister died in a concentration camp, his Yiddish-language actor father-in-law was killed on Stalin's orders and the Polish-born composer himself was imprisoned by the KGB and only released after Stalin's death.


Moskovski Boljšoj Teater je premijerno prikazao  operu "Idiot"  Mieczyslawa Weinberga baziranu na književnosti Dostojevskog. 

 Sada je Boljšoj teatar prikazao  kompoziciju židovskog autora koji je od nacista pobjegao iz Poljske u Rusiju . Tamo je denunciran kao "kozmopoli" koji je želio ponovno uspostaviti židovsku državu. Roditelji i sestra kompozitora su ubijene u koncentracijskom logoru, a njegov tast koji je bio glumac na Jidišu, je ubijen po Staljnivoj zapovijedi a i sam kompozitor je bio uhapšen od KGB-a  i oslobođen tek nakon Staljinove smrti.