Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.3.2017. 11:31
Rumunjska
 

Romania holds discussions on setting up Jewish history museum

U Rumunjskoj se vode diskusije o osnivanju Židovskog povijesnog muzeja


Romanian Prime Minister Sorin Grindeanu received a delegation of the United States Holocaust Memorial Museum, accompanied by US Ambassador in Romania, Hans Klemm.
The main topic of discussion was the creation of a Museum of the History of Romanian Jews, a demarche to consolidate Holocaust history education. The discussion followed a first international meeting of the consultative board for the setting up of the museum held at Victoria Palace in Bucharest, on March 17.


Rumunjski premijer Sorin  Grindeanu je primio delegaciju
United States Holocaust Memorial Museuma, praćenu sa US amabasadorom u Rumunjskoj  Hansom Klemmom. Glavna tema diskusije  je bila osnivanje  Museum of the History of Romanian Jews, kako bi se konsolidirala povijesna edukacija o holokaustu. 

Nakon dislusije održan je prvi internacionalni sastanak, u   Victoria palači u Bukureštu , Konzultativnog odbora za podizanje muzeja ,  u bliskoj suradnji sa  Federation of  Romania's Jewish  Communities.