Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.3.2017. 7:38
antisemitizam
 
Throughout history, hatred of Jews has been expressing itself in ever-changing forms. In their book Inside the Antisemitic Mind: The Language of Jew-Hatred in Contemporary Germany, German linguist Monika Schwarz-Friesel and American historian Jehuda Reinharz describe antisemitism as a “chameleon” that “changes its colors according to the social and political situations, but stays the same at its cognitive and emotional core.”

Kroz povijest se mržnja prema Židovima pokazivala u uvijek promjenjljivim oblicima .U svojoj knjizi   Monika Schwarz-Friesel i  Jehuda Reinharz; " Inside the Antisemitic Mind: The Language of Jew-Hatred in Contemporary Germany", opisuju antisemitizam kao "kameleona" koji mijenja svoje boje prema socijalnim i političkim situacijama, ali uvijek  ostaje isti u svojoj kognitivnoj i emocijalnoj srži.  

Govoreći  o rezultatima studije o "izrazima antisemitizma" u preko 15.000 pisama, mailova i faksova ( koji su adresirani na "Council of Jews in Germany" i na Izraelske ambasade širom Europe) ,  autori dolaze do ideja, kodova i načina govora kojim se izražava antisemitizam u 21. stoljeću.


 Istraživanje pokazuje kako se tradicionalne antisemitske teme  transformiraju u interpretaciju  sadašnjeg sociopolitičkog razvoja,  kao što je globalna financijska kriza ili sukob na Srednjem Istoku. To kasnije dovodi do demonizacije Izraela  te predstavlja najveću  ulogu u sadašnjoj antisemitskoj šemi. Mržnja prema Izraelu je centar aktivnosti antisemita bez obzira da li dolazi s "desna", "lijeva" ili  centra. Radi se o "Izraelizaciji" moderne judeofobije. Autori  su načinili jasnu razliku između kriticizma i antisemitske demonizacije Izraela.

Drugi primjer reciklaže teme "kako Židovi vladaju svijetom" je kada se kaže: "Izrael  je jedini  rasistički apartheid režim u svijetu i opasnost je  za mir u svijetu".  Donosioci  takove optužbe (rezolucije) brane  se da te izjave nisu antisemitske  ili se   čak prikazuju žrtvama krivih optužbi Židova koji  žele  obraniti Izrael od kritika. Takva inverzija  izvršioca i žrtve  je također drugi oblik antisemitizma.

Fokus istraživanja bio je u Njemačkoj , u kojoj su analizirali 14.000  pisama i poruka na Savez Židova u Njemčkoj i Izraelsku amabasadu.  Autori su  ustanovili šokirajuću istinu  o kontinuitetu i stalnom postojanju  vjekovne netrpeljivosti prema Židovima- uprkos naporima Njemačke nakon Holokausta.


Aanalizom 1.000 dodatnih pisanja u Izraelske ambasade u Austriji, Švicarskoj, Nizozemskoj, Španjolskoj, Belgiji, Engleskoj, Irskoj i Švedskoj , autori su ustanovili da primjer iz Njemačke  može biti pokazatelj kvalitete  sadašnjih antisemitskih pojava u Zapadnoj Europi, a možda i šire,

 Antisemitizam ne pozna nacionalne granice  i predstavlja transdecendalnu sociokulturnu katergoriju u koju su uključeni ljudi raznog  ekonomskog, edukacijskog i ideološkog   porijekla . 

Osobito je deprimirajuće  violetno antisemitsko ponašanje desnih ekstremista. Znanstvenici, advokati, doktori, bankari, činovnici i studenti ..upotrebljavaju jezik stare judeofobije  kako bi izbjegli poznavanje  o iskustvu Auschwitza....