Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

9.10.2017. 15:06
Kanada
 Canada to replace Holocaust memorial plaque that failed to mention Jews

Kanada će zamijeniti Memorijalnu ploču o Holokaustu,  koja nije spomenula Židove


Canada's heritage minister has promised that the plaque used to inaugurate the National Holocaust Monument last week will be changed. The original failed to mention the murder of Jewish people by name.

Canadian Heritage Minister Melanie Joly told the House of Commons the plaque will be replaced, adding that the monument commemorates the 6 million Jewish people and 5 million other people murdered during the Holocaust.

Kanadski ministar  za nasljeđe ( Heritage Minister) je obećao da će promijeniti  ploču koja je postavljenna prilikom inaguracije  Nacionalnog spomenika Holokaustu, jer nije spomenuto ubijanje židovskog naroda . 

Ministrica Melanie Joly je kazala da će ploča biti zamijenjena drugom na  kojoj je dodano da spomenik komemorira 6 milijuna Židova i 5 milijuna ostalih koji su ubijeni u Holokaustu. Spomenik stoji kao podsjetnik na opasnost  od mržnje, rasizma i netolerancije, a  afirmira ljudska prava i dignitet.