Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.10.2017. 0:04
sinagoga prilagođena invalidima
 
First fully disabled-accessible synagogue opened in Jerusalem

Construction of the first fully disabled-accessible synagogue in Jerusalem is about to be finished, giving disabled worshipers easy access to the compound, with comfortable seating arrangements for wheelchair-bound visitors, Braille bibles and more.

U Jeruzalemu se dovršava prva  sinagoga koja je u potpunosti prilagođena invalidima. Biti će omogućeni laganiji pristup, konforna sjedišta, prilagođena  za invalidska kolica , biblije sa Brailovim pismom itd.