Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

13.10.2017. 0:12
Bugarska
 

Bulgarian Jewish leaders meet Sofia mayor

Representatives of the two most important Jewish organisations in Bulgaria, Shalom, the country’s EJC affiliate, and the Central Israelite Spiritual Council, met Sofia’s Mayor Yordanka Fandakova on Thursday. The Deputy Mayor in charge of education and culture, Dr. Todor Chobanov, was present as well, when Shalom’s President Dr. Alexander Oskar, Shalom’s Executive Director Julia Dandolova, and Sofia Cohen, the Head of the Central Israelite Spiritual Council, joined the meeting at City Hall.

Predstavnici dvije  najvažnije židovske organizacije u Bugarskoj:  S halom,  koji je član EJC , i  Central Israelite Spiritual Council,  susreli su sa gradonačelnicom Sofije Yordanka  Fandakova .  Bio je prisutan i dr.  Todor Chobanov, zadužen za edukaciju i kulturu. 

U Gradskom poglavarstvu su se pridružili  predsjednik Shaloma  Dr. Alexander Oskar, izvršni direktor  Julia Dandolova, i  Sofia Cohen, vođa  Central Israelite Spiritual Councila. Razgovori su bili  prijateljski  o projektima za edukacijui  mogućnostima za prestavljanje kulturnog nasleđa u vrijeme bugarskog predsjedanja EU. Gradonačelnica se zahvalila židovskim organizacijama  za podršku društvu i socijalne inicijative.

dalje čitajte u originalnomm članku:

Shalom is an independent, nonpartisan and non-religious organisation for the Jews in Bulgaria, with thousands of members and divisions in 16 Bulgarian cities and towns, while the Central Israelite Spiritual Council is the religious institution for the Jewish minority in the country.