Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.12.2017. 17:57
Ruah Hadaša-prosinac 2017
 

Ovaj je broj Magazina Ruah Hadaša obilježen posljednjim događajima - smrću Slavka Goldsteina i pojavom (obnovljene) netrpeljivosti prema Židovima. 

O tome govore dva velika članka u rubrici "in memoriam" Jasminke Domaš i Milana Bešlića.

  iz sadržaja :

Riječ rabina
 • dr. Kotel Da-Don:  Iz rabinata; Bat i Bar micva
In memoriam
 • Jasminka Domaš.: Slavko Goldstein -komemoracija
 • Milan Bešlić: Slavko Goldstein ( 1928-2017) čovjek knjige
 Novosti 
 • Međukulturni i međureligijski dijalog : pozitivno iskustvo Hrvatske na europskom tlu
 • Gordan  Duhaček: Svjetski židovski kongres pokreće međunarodnu kampanju  zbog ustašluka u Hrvatskoj
Blagdani i dani sjećanja
 • Aleksandar Srečković: Hanuka
Izrael
 • Aviad David Dadon: Odlazak u Izrael 
 • Rock  Richman: Osamdeset godišnjica rješenja "dvaju država"
 • Mara Vigevani: Pečat iz  vremena Prvog hrama otkriven u Jeruzalemu
 • Brian Blum: Izrael zemlja meda , mlijeka i medicinskog kanabisa
Svijet oko nas
 • Jagoda Večerina:Ladino na Karibima? Upravo tako
 • Jagoda Večerina: Halberstadt- sve na Halb
 •  Itamar Eichner: Bitola- glumci udružili snage kako bi obnovi li  drevno židovsko groblje
 • dr. Harry Freedman: Nepoznati dug  Martina Luthera prema Židovima
 • Michael Stanislavski: Zašto su ruski Židovi podržali boljševičku revoluciju
Kultura 
 • Dolores Bettini:  U izlozima knjižara
 • Svetlana Klinčic Pozzi: Helena Rubinstein-pionirka ljepote
Zanimljivosti
Pričaonica
 • transmisija traume holokausta  (Razgovor Jasminke Domaš s prof.dr. sc Marijanom  BraŠ)
Cedaka