Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

19.2.2018. 23:53
Lamed
 

Svaki broj "Lameda" donosi zanimljive članke i osvrte, koji su katkada različite kvalitete i značenja.

U ovo broju  su   izvrsni prilozi  Slavice Garonje "Testament" i Narcise Potežice "Kruh naš svagdanji" , s iscrpnim podacima o  piscu Predragu Matvejeviću. 

U članku Dragana Juraka:"Izvori totalitarizma"očekivali bi više pisanja o toj  knjizi Hane Arendt.

Sadržaj

  • Slavica Garonja: “Testament”u 52 bdenja
  • Dragan Jurak:        Izvori totalitarizma
  • Bela Hamvaš:        Pobeda je prljava, a uspeh je  sramota
  • Gabi Abramac:      Aramejski
  • Narcisa Potežica:   O knjizi „Kruh naš“ 
  • Ivan Ninić:             Ha Kotel ha ma'aravi
  • Ana Otašević:         I nada je čin otpora