Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.2.2018. 17:02
Mađarska
 


Hungarian mass honouring Miklós Horthy cancelled after Jewish protests


A Budapest church has called off a memorial mass it was planning to hold in honour of a former Hungarian leader and Nazi ally on Saturday – International Holocaust Remembrance Day – after protests from Hungarian Jews and the World Jewish Congress. .

Crkva u Budimpešti je otkazala, nakon protesta mađarskih Židova i Svjetskog židovskog kongresa,  memorijalnu misu  koju je  bila planirala u čast nekadašnjeg mađarskog lidera i nacističkog suradnika, 25 siječnja   na internacionalni dan sjećanja na holokaust. 

Glasnogovornik parlamenta   Sándor Lezsák (član vladajuće stranke Victora Orbana) trebao je govoriti na memorijalu za nacističkog suradnika  Miklós Horthy-a koji  je kao  admiral vodio Mađarsku 24 godine,   sve do 1944, i predao je tisuće Židova nacistima.To je izazavalo veliku reakciju od židovskih organizacija.