Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.3.2018. 9:12
Ruah Hadaša ožujak 2018
 
U ovom broju časopisa "Ruah Hadaša" , čija je urednica Dolores Bettini, a izdavač Židovska vjerska zajednica Bet Israel, na 62 stranice dobro uređenog teksta nalazimo niz zanimljivih priloga. 
Glavne rubrike časopisa su: Riječ rabina, Novosti, Blagdani i Dani sjećanja, Izrael, Svijet oko nas, Kultura, Zanimljiivosti, Pričaonica i Cedaka.

Kada se govori o socijalnoj skrbi u Židovskim zajednicama (članak rabina dr. Kotel DaDona) šteta da se opisuje samo  zajednica u Maroku, a nema teksta  i o  Židovskoj  zajednici u Hrvatskoj sa bogatom humanitarnm aktivnošću.  

Možda bi trebalo navesti izvore  brojnih članaka koje je izvrsno prevela gospođa Dubravka Pleše.

Sadržaj:
 • rabin dr. Kotel Da-Don: Iz rabinata
 • Gideon Greif : a utor izložbe o Jasenovcu u UN 
 • Laurence Wienbaum: o Spomen području Jasenovac 
 • Jasminka Domaš: Poljsko pranje ruku o zločinima u Holokaustu i nakon njega
 • rabin Benjamin Blech: Zataškavajući zlo: novi poljsk i zakon o Holokaustu ( prevela Dubravka Pleše )
 • Goran Korov: Postavljanje Spomen ploče Židovima stradalima u Holokaustu,Donji Miholjac, 24 rujna 2017
 • rabin dr. Ari Zivotofsky: Mordehsj i Ester ( preveo Vatroslav Ivanuša)
 • Sara Debbie Gutfreund: Radi ovog trenutka ( prevela Dubravka Pleše)
 • rabin Benjamin Blech: Skinuti krinku s našeg židovskog identiteta ( prevela Dubravka Pleše)
 • Aleksandar Srećković: Mali vodič kroz Pesah
 • Sara Yoheved Rigler: Svrha napuštanja Egipta ( prevela Dubravka Pleše)
 • rabin  lord Jonathan Sacks: Maca: Simbol ugnjetavanja ili slobode?   ( prevela Dubravka Pleše )
 • Matt Lebovic: U sjeni Auschwitza, židovski život nekoć protjecao u zajedništvu s dušama pokojnih  (prevela Dubravka Pleše)
 • Dolores Bettini: Posljednje pismo Arona Liweranta
 • Paula Bobanović: Carl Lutz- švicarski diplomat koji je spasio 62.000 Židova
 • Emuna Braverman: Otac Patrick Desbois: Borba jednog čovjeka da otkrije Holokaust ( preveo Vatroslav Ivanuša 
 • Rick Richman: Misija Davida Ben Guriona kojom je 1940.pokušao probuditi borbeni duh američkih Židova ( prevela  Dubravka Pleše)
 • Golda Meir: O Palestincima ( prevela Dubravka Pleše )
 • Schmuel Rosner: Treba li Izrael zakon da bi bio židovski?  (prevela Dubravka Pleše)
 • Brian Blum: Izrael među 10 najmoćnijih, inovativnih zemalja ( prevela Dubravka Pleše )
 • Evaine le Calve Ivičević. Arheološki nalazi na jugu Francuske
 • rabin Yisroel Roll: Britanski muzej i dokaz izraelskog ropstva u Egiptu ( prevela Dubravka Pleše )
 • Dolores Bettini: U izlozima knjižara
 • Jessica Steinberg: Aharon Appelfeld, književni div koji je živim jezikom opisao Holokaust, umro je u dobi od 85 godina ( prevela Dubravka Pleše )
 • Forverts Staff : Novi dokumetarac prepričava potragu za Isaacom Babeljem ( prevela Dubravka Pleše )
 • Dolores Bettini: Zanimljivosti
 • Kotel DaDon: Socijalna skrb u židovskim zajednicama
 • Ivo Goldstein: O postojanju jugoslavenske  židovske zajednice- neka razmišljanja o prošlosti i sadašnjosti
 • Daniel Ross Goodman: Što nam Knjiga Postanka govori o seksualnom uznemiravanju i MeToo pokretu ( preveo Vatroslav Ivanuša) 
 • lord Jonathan Sacks: Prvi psihoterapeu t ( preveo Vatroslav Ivanuša)
 • Cedaka
 • Šmalc i gribenes - Tko kaže da Židovi ne jedu čvarke