Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.5.2018. 16:44
poziv
 
Primili smo od Saveza Jevrejskih opština Srbije ovaj poziv:

Poštovani,

Bilo bi nam drago da u svojim štampanim glasilima, i na svojim veb sajtovima, oglasite poziv za naš tradicionalni literarni konkurs za radove sa jevrejskom temom, koji svake godine raspisuje Savez jevrejskih opština Srbije.

Uz pozdrav     Aron Albahari


SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E

62. NAGRADNI KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom
Iz oblasti:

1) KNjIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)
2) NAUČNI RAD
3) MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.  Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.  Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu. Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 
31. avgust 2018. 

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2018.

                           Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /na adresu  Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000 BEOGRAD