Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.7.2018. 11:07
Rumunjska
 

New Romanian Law on antisemitism adopted unanimously
The proposal was passed in record time, having been introduced at the Permanent Bureau of the Chamber, and two days later adopted in plenary. Only one MP abstained. The new law introduces sanctions of imprisonment for up to three years for promoting antisemitic ideas, for using antisemitic symbols in public, as well as for making, selling, spreading or holding for the purpose of spreading them, up to five years for distributing or publishing antisemitic material by any means, and up to ten years for initiating, establishing, joining or supporting an antisemitic organisation.

Prijedlog novog Zakona o antisemitizmu  u Rumunjskoj je predložen  u rekordnom vremenu i plenarno prihvaćen sa samo jednim suzdržanim glasom. Novi zakon uvodi sankcije zatvora do tri godine za promociju antisemitskih ideja, upotrebu antisemitskih simbola u javnosti ili za njihovu prozvodnju, prodaju, rasparčavanje i širenje u javnosti. Do pet godina zatvora se dobiva za javnu distribuciju antisemitskog materijala (na bilo na koji način),  a do deset godina zatvora za pokretanje, osnivanje, priključivanje ili potpomaganje neke  antisemitske organizacije. Novi je zakon prihvatio iIHRA radnu definiciju antisemitizma.

U objašnjenju se, među ostalim,  kaže da se promociju  borbe protiv antisemitizma  treba sagledati u širem kontekstu,  zajedno sa borbom protiv netolerancije, diskriminacije, rasizma i ksenofobije.."

Važno je i  da je ovaj  Zakon donesen 80 godina nakon  rumunjskog  rasističkog i antisemitskog Zakona  
koji je  doveo do Holokausta u Rumunjskoj.