Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.7.2018. 8:54
izbjeglice
 

 Holocaust Museum  Washington nas  podsjeća na izbjegličku krizu  pred i u  II. svjetskom ratu 

The Evian Conference  

Many German and Austrian Jews tried to go to the United States but could not obtain the visas needed to enter. Even though news of the violent pogroms of November 1938 was widely reported, Americans remained reluctant to welcome Jewish refugees. In the midst of the Great Depression, many Americans believed that refugees would compete with them for jobs and overburden social programs set up to assist the needy.       
...
Evian 

Mnogo je  njemačkih i austrijskih Židova  pokušavalo doći u USA ali nisu mogli dobiti ulaznu vizu. Iako se znalo za nasilja i pogrome u studenom 1938, Amerika nije prihvaćala  židovske izbjeglice . U to vrijeme velike "depresije",  krize, mnogi su Amerikanci vjerovali da će izbjeglice biti konkurenti za njihova radna mjesta i  iskoristiti socijalne programe za potrebite. 

US Kongres je ustanovio imigracijske kvote (1924) koje su ograničavale broj imigranata  određenih grupa koje su smatrane rasno i etnički nepoželjne. Ta je kvota vrijedila sve do predsjednika Roosewelta koji je kao odgovor na politički pritisak sazvao internacionalnu konferenciju o problemima izbjeglica.

U ljeto 1938 su se sastali delegati iz 38 zemalja u francuskom 
ljetovalištu  Evianu. Roosevelt nije došao ni poslao visoke dužnosnike nego samo svog prijatelja biznismena  Myron C. Taylora. 

 U toku sastanka koji je trajao devet dana , svi su delegati izjavljivali simpatije za izbjeglice, ali je većina zemalja , ukjučujući USA i Britaniju,  dala isprike zašto ne prihvaća više izbjeglica.