Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.7.2018. 18:13
Njemačka
 

Central Council welcomes increase in state fundingThe German Federal government has signed an agreement with the Central Council of Jews in Germany – the country’s EJC affiliate – to increase state funding to the community, making a significant contribution to the preservation of German-Jewish cultural heritage and to the further development of the Jewish life in Germany.

Njemačka vlada je potpisala dogovor sa Centralnim Koncilom Židova u Njemačkoj  da poveća državne fondove zajednici kako bi se  sačuvalo njemačko -židovsko kulturno nasljeđe  i daljnji razvoj  židovskog života u Njemačkoj. Tim povećanjem financirati  će rad u osnovnim područjima kao što je sjećanje na Holokaust, integracija i borba protiv antisemitizma.

" Central Council" se susreće sa sve većim izazovima- povećanjem antisemitizma u društvu. "Naši se židovski građani osjećaju sigurni u Njemačkoj i tko god ugrožava njih  ugrožava sve nas "- rekao je ministar unutrašnjih poslova
 Njemačke Horst Seehofer.

 Dr   Josef Schuster,  predsjednik  Councila je među ostalim kazao  da će  se povećati   edukacijske i kulturne aktivnosti.