Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

14.7.2018. 23:23
Yad Vashem
 
International Conference of Holocaust Education Opens at Yad Vashem

"The Conference provides an international forum for educational, intergenerational and multi-cultural dialogue on how to preserve the legacy of the Holocaust and how to face the challenges of ensuring that Holocaust education is relevant for years to come." Ephraim Kaye, Director of the Jewish World and International Seminars Department at Yad Vashem's International School for Holocaust Studies.

U Yad Vashemu je otvorena Internacionalna konferencija  o edukaciji o Holokaustu

Konferencija predstavlja internacionalni forum  za edukacijski, međugeneracijski i muktikulturalni dijalog   kako da se sačuva znanje o holokaustu i kako da se " snađe" sa izazovima  osiguranja  edukacije o holokaustu  u godinama koje dolaze.
to su riječi  Ephraim Kaye, direktora " Jewish World and International Seminars Department at Yad Vashem's International School for Holocaust Studies". 

 U ceremoniji otvaranja konferencije je sudjelovalo 350 učitelja iz 50 zemalja sa svih kontinenata. Konferencija se održala  od  25-28 lipnja  u  World Holocaust Remembrance Center, pod naslovom  Teaching the Holocaust: Time, Place and Relevance ,"