Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.7.2018. 17:28
kadiš
 
The Jerusalem Post - Israel News


There are Jews who seldom set foot in a synagogue and practice few if any rituals at home. But Jews of every stripe, including secularists, agnostics and atheists, go to funerals where kaddish, the prayer of sanctification, is recited. Although it is known as the mourners’ prayer, there is no reference to mourning in the text, and the prayer, in addition to being recited at funerals and memorial events, is recited three times a day during morning, afternoon and evening services. 

Postoje Židovi koji rijetko idu u sinagogu i prakticiraju malo ili nikako židovskih običaja kod kuće. Ali  svi Židovi , uključujući i one koji su sekularni, agnostici i ateisti,  idu na pogrebe na kojima se recitira molitva.K adiš se  recitira  u pravilu  tri puta na dan...Poznato  je  da se molitva žalovanja  recitira na sprovodima i prilikom memorijalnih komemoracija.

Kadiš je u srijedu recitirao  predsjednik Reuven Rivlin na mjestu 
gdje je nekada bio  logor smrti Jasenovac , u kojemu su deseci tisuća Srba, Roma, Židova, Hrvata, Mađara i Bosanskih Muslimana ubijeno u toku II. svjetskog rata.

The camp was established by the notorious Ustaše regime and functioned from August 1941 to April 1945. Most of the executions of Jews took place prior to August 1942. It has been impossible for historians to arrive at an exact figures of victims murdered at Jasenovac, but a monument that serves as a reminder of man’s cruelty to man has been erected on the site. It was alongside the monument that Rivlin recited kaddish.  


 Logor je ustanovljen od Ustaškog režima i trajao od koolovoza 1941. do travnja 1945. Najveći broj egzekucija Židova je bilo prije kolovoza 1942. Bilo je nemoguće da povjesničari ustanove točne brojke žrtava ubijenih u Jasenovcu, ali je na tom mjestu  podignut  spomenik koji je podsjetnik na ljudsku okrutnost . 
To je mjesto gdje je Rivlin recitirao kadiš. 


Rivlin went to Jasenovac accompanied by Croatian President Kolinda Grabar Kitarovic. On the eve of the Second World War, there were some 40,000 Jews living in Croatia. The overwhelming majority were murdered in Jasenovac. The Ustaše regime, one of the most bestial collaborators with the Nazis, had its roots in Croatia, Rivlin declared. 
Rivlin also referred to those nations which attempt to evade their dark past or to rewrite history and escape their responsibility. He commended Croatia for confronting its past, acknowledging that it took a certain amount of courage to do this, and to honor the memories of those who were murdered. 

Rivlin je došao u Jasenovac pratnji hrvatske predsdjednice Kolinde Grabar-Kitanović.

Pred II svjetski rat živilo je u Hrvatskoj oko 40.000 Židova, većina 
 njih je ubijena u Jasenovcu.  Ustaški režim , jedan od najokrutnijih suradnika nacista imao je korijene u Hrvatskoj. 

Rivlin je također spomenuo one nacije koje žele da se ne spominje tamna prošlost ili koje želi promijeniti povijest i izbjegnuti svoju odgovornost.  On je kazao da se Hrvatska suočava s prošlošću, iako je za to potrebna  hrabrost i da poštuje sjećanje na one koji su ubijeni..

 Grabar-Kitarovic voiced her deep sorrow and revulsion that such cruelty had been perpetrated in Croatia by the Ustaše and expressed her sincere condolences to relatives of the victims. 

Predsjednica Grabar Kitarović je izrazila svoj duboku žalost i gnušanje da se takva ustaška okrutnost dogodila u Hrvatskoj  i izrazila je svoje iskreno saučešće obiteljima žrtava.