Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

15.9.2018. 11:04
Europski židovski kongres
 
The European Jewish Congress’ Security and Crisis Centre (SACC) is releasing a series of ten videos called the Security Awareness Program (#TogetherWeAreSafer) that aims to educate and prepare the general public about emerging threats and how to deal with crises. SACC is a Brussels-based highly qualified team of crisis management experts providing assistance and support during crisis events, like a terror attack or a natural disaster.

SACC (Security and Crisis Centre) Europskog Židovskog Kongresa  (EJC) je objavio seriju od 10 videa koji se nazivaju " TogetherWeAreSafer " (zajedno smo sigurniji).Njihova  zadaća je da educira i pripremi ljude  za opasnosti i kako da se djeluje u krizama. SACC, koji ima sjedište u Brusselsu,  je kvalificirani tim sastavljen od eksperata koji osiguravaju pomoć i potporu u toku kriznih događanja kao što su teroristički napadi ili prirodne katastrofe. 

Najprije je taj centar  ustanovljen  za sigurnost europskih Židovskih zajednica,  ali sada savjetuje i vlade diljem kontinenta i  pomaže Europljanima bez obzira na njihovu nacionalnost ili religiju- te  SACC postaje vodeći ekspert u tom području.

 Dr. Moše Kantor, predsjednik EJC , je rekao  da postoje nove opasnosti za sigurnost i da su teroristički napadi  posljednjih godina učinjeni na javnim mjestima i pogodili sve ljude.  Zbog toga je potrebno podići svijest o opasnostima i educirati civile kako da se ponašaju u mogućnim opasnostima...

Od vitalnog značenja je da su  sada  svima dostupna  iskustva i preporuke eksperata za sigurnost i krizna stanja