Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

18.9.2018. 12:05
antisemitizam
 
Last week, the Trump administration announced that it is changing the way the Education Department investigates allegations of discrimination against Jewish students and is adopting a new definition of antisemitism.

According to the new definition, delegitimization of Israel or holding it to a double standard are actions that would be deemed antisemitic. Several Western government agencies, including the foreign and justice ministries of the US, Britain and Germany, already have policies that deem anti-Zionism a discriminatory practice that uniquely denies Jews the right to govern themselves.
 

Prošli tjedan je administracija predsjednika Trumpa najavila promjenu načina na koji će Odjel za edukaciju istraživati diskriminaciju prema židovskim studentima i primijeniti novu definiciju  antisemitizma.  

 Prema novoj definiciji će se  delegitimacija države Izrael ili primjena dvostrukog standarda prema njenim akcijama - smatrati antisemitizmom. Objavljeno je od sekretara  Departmenta za edukaciju  da će se kod definicije  diskriminacije prema Židovima primijeniti test "three Ds” Delegitimization of Israel, demonization of Israel, and the subjection of Israel to double standards  (delegitimizacija Izraela, demonizacija Izraela i primjena dvostrukih standarda)


"Three D" definiciju je formulirao Natan Sharansky (2004) i nazvao"novi antisemitizam".Demonizacija je npr. kada se prave usporedbe Izraela i Nacizma, između kampova za Palestinske izbjeglice i Auschwitza.

Nekoliko zapadnih vladinih agencija  u US, Britaniji i Njemačkoj već imaju politiku da se Anti- Cionizam smatra diskriminacijom jer poriče pravo Židova da imaju državu.Delegitimacija je kada se Izraelu poriče osnovno pravo da postoji.

...Criticism of Israel is legitimate. The problem is when that criticism is motivated by hate and a desire to see the Jewish state disappear. ....
Kritika Izraela je legitimna. Problem je kada je kritika motivirana mržnjom i želi da nestane Židovska država.