Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.9.2018. 16:44
Mađarska
 

Holocaust memory in Hungary is not a plaything to reward political friendsBrussels, September 17, 2018) – The European Jewish Congress (EJC) expresses shock and sadness at the decision of the Hungarian government to exclude the lived experience and historical expertise of the Hungarian Jewish community in the preservation of the memory of the Holocaust which saw almost half a million Hungarian Jews sent to their deaths by the Nazis.

Europski židovski kongres  izražava svoj "šok i tugu" zbog odluke Mađarske vlade da isključi  iskustvo i povijesnu ekspertizu Židovske zajednice u Mađarskoj 
u očuvanju sjećanja na Holokaust u kojem  su nacisti poslali u smrt je gotovo pola milijuna mađarskih Židova.

Mađarska vlada je odlučila da  podupre " House of Fates in Budapest" i da imenuje  direktora za koga je poznato da umanjuje  sudjelovanje   vlade Hortya , suradnika nacista,  u antisemitskom djelovanju  u toku II. svjetskog rata  . 

Mađarska vlada tako favozitira jednu židovsku organizaciju koja nema tradicije ni povijesne korijene u Mađarskoj i  koja nema potporu  Židovske zajednice Mađarske koju  je  isključila  kao i stručnjake Yad Vashema. 

Židovski kongres u potpunosti stoji uz svog člana organizaciju  Mazsihisz,koja je predstavnik mađarskih Židova u čijem je interesu da se sačuva memorija na Holokaust u kojem je u ljeto 1944  poslano 400.000 mađarskih Židova u Auschwitz.

Predsjednik EJC dr. Moše Kantor je rekao:

“75 years on, as the last survivors are sadly leaving us, we call on the Hungarian government to reverse its shocking decision over the House of Fates and to engage in a real dialogue and collective work with the institutions of Hungarian Jews to memorialise the Holocaust in a manner that is inclusive and recognise historical truth and all those responsible for it.” Dr. Kantor said.