Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.9.2018. 21:32
Pismo iz Berlina
 


Od Claims konferencije smo primili slijedeće pismo:

Dear Melita,

Ruediger Mahlo, the Claims Conference Representative in Germany, greeted more than 100 Holocaust survivors who had gathered for a New Year celebration at the Center for the Jewish Community in Berlin last Friday afternoon. 
For some, the holidays are a time of joy and celebration with family and friends. For others, the holidays reinforce isolation and evoke memories of families and communities lost. Ensuring that all Holocaust survivors feel the warm embrace of community, especially at holiday time, is vital. Holocaust survivors were abandoned in their youths - we cannot allow that to happen in later years. For this reason, the Claims Conference is proud to sponsor holiday celebrations globally, just like the one in Berlin.

Ruediger Mahlo, predstavnik Claims konferencije u Njemačkoj je pozdravio više od 100  osoba koje su preživjele Holokaust,  koji su došli u Centar židovskih zajednica u Berlinu kako  bi proslavili Novu Godinu. Za neke su praznici vrijeme da uživaju u proslavi sa obitelji i prijateljima.  Za druge praznici podsjećaju na izolaciju i evociraju  na gubitke obitelji i zajednice. Zato je važno  kako bi svi Holokaust preživjeli osjetili   topli prijem u zajednici, osobito u vrijeme praznika.  Oni su bili odbačeni u mladosti i mi ne možemo dozvoliti da se to dogodi u  njihovim kasnim godinama. Zbog toga je  Claims konferencija ponosna da može sponzorirati proslavu praznika, kao što je ova Nova Godina  koja se slavi u Berlinu. Proslavili  su  se pridružili i   Dr. Gideon Joffe,  predsjednik Židovske zajednice u Berlinu i  Rabin Jonah Sievers