Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

25.9.2018. 21:46
Tel Aviv
 
For the first time ever, an all-female list of candidates is contending for slots in Tel Aviv’s City Hall, with a view to balance out the gender gap in representation on the city council. The founder of the list, Shelly Harel, decided to bring together a group of women after observing that only 8 of the 31 city council members are female and none of them lead a party. Harel has previously worked in both the mayor’s office and in the office of the director-general of the municipality. 
 

Po prvi puta   se pojavila izborna  lista samo ženskih kandidata  za izbore u u Gradsku skupštinu  Tel Aviva. To će uspostaviti ravnotežu  i smanjiti razliku u  broju predstavnika  između muškaraca i žena.

 Shelly Harel , koja je osnovala listu ,odlučila  je da sakupi grupu žena  nakon što je  ustanovila  da ima samo 8 žena među  31 člana Skupštine  i da nijedna nije vođa stranke. Halel je prije sama  radila u uredima direktora Skupštine.

Platforma  koju predlažu uključuje pitanja relevantna  za žene , ali i za sve građane, 

To su   potpora roditeljima koji su sami, adaptacija javnih prostora  da budu pristupačni za majke koje doje, promocija i potpora ženama u malim biznisima , potpora ženama u sportu itd...