Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

1.12.2018. 23:57
Povratak umjetnina
 
primili smo pismo iz Claims konferencije


Dear Melita,


This week, 1000 delegates from across Europe, the United States and Israel gathered in Berlin to determine a roadmap for the continued restitution of art stolen from the Jewish people by the Nazi regime during World War II. The conference, 20 Years After the Washington Principles: Roadmap for the Future, was organized by Germany’s State Minister for Culture and Media, Prof. Monika Grütters, with support from the U.S. State Departments Special Envoy for Holocaust Issues, Tom Yazdgerdi.

Ovaj tjedan se 1000 delegata iz cijele Europe,  USA i Izraela sastalo u Berlinu kako bi utvrdilo  načine  za kontinuiranu restituciju umjetnina koje su ukradene od Židova od strane nacističkog režima u toku II. svjetskog rata. 

Konferenciju, koja se održava 20 godina nakon donošenja " Washingtonskih principa" , organizirala je njemačka ministrica za kulturu i medije   Prof. Monika Grütters, uz potporu Toma  Yazdgerdija , zaduženog za pitanja Holokausta u  vladi USA . U Berlinu su bili brojni  predstavnici Židovskog kongresa, Organizacije Holokaust preživjelih u Izraelu , ambasadori, eksperti,  direktor istraživanja Claimsa Wesley Fisher i predstavnici Njemačke.

“For us, Holocaust survivors, these works of art are part of our cultural heritage. They are the silent witnesses of the lives and loves of individuals, families and communities who enriched the culture of Europe for over 1,000 years, and who were cruelly destroyed, wiped out.”

- - Ambassador Colette Avital