Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

10.12.2018. 23:24
diplomacija
 
Jerusalem Postb , Israel Newsb

Israel and Jewish communities concerned over changing Europe

President Rivlin hosted Israeli ambassadors to Europe, North America, the Middle East and international organizations.
By Greer Fay Cashman / December 10, 2018  President Rivlin meeting Israeli heads of diplomatic missions in Europe, 10 December 2018.. (photo credit: AMOS BEN GERSHOM, GPO)

The changing face of Europe is of concern to Israeli officialdom on the home front, and even more to Israeli diplomats stationed in countries across the European continent. Many of them along with colleagues serving in North America, Egypt and Asia met with President Rivlin on Monday evening, and knew from personal experience that he was not merely mouthing platitudes, when he said that they were on the frontlines of Israel’s relations with the world.  

Promjene u Europi zabrinjavaju lidere u Izraelu,  a još više izraelske diplomate koji se nalaze u zemljama širom Europe. Mnogi od njih, zajedno sa kolegama u Sjevernoj Americi, Egiptu i Aziji,  imali su sastanak s predsjednikom Izraela Rivlinom. 

Oni znaju i iz svog osobnog iskustva..da se nalaze na prvoj liniji "fronta"  odnosa  koji ima Izrael sa svijetom. I privatno su mnogi iskazali da se ne osjećaju ugodno u nekim zemljama zbog porasta neofašizma i jasne antisemitske tendencije.... 
 

Na  sastanku su diplomati i predsjednik Rivlin izjavili da  se Europa,  koju su poznavali , mijenja pred njihovim očima, i  da s novim političkim pokretima prestaje biti  Europa koju su nekada poznavali. Ne samo da ljudi sada  iskazuju svoj antisemitizam već se negira  i Holokaust.

Rivlin,  koji je sedma generacija "sabre"( rođenih u Izraelu),  smatra da  Izrael još uvijek osjeća traume zbog Holokausta  ali  da "Država Izrael nije kompenzacija za Holokaust" nego je "povratak židovskog naroda u svoju povijesnu domovinu".

Bez obzira na razlike koje je Izrael imao s politikom  EU, Rivlin smatra da se dijalog s Europom mora nastaviti, i da je Europa danas spremnija da "čuje"Izrael nego što je prije bila . Ni neslaganje s politikom nekih zemalja prema Palestincima ne smije poremetiti odnose Izraela s tim zemljama.   

No bez obzira na trgovačke odnose i suradnju, Izrael treba uvijek  kazati "ne" antisemitizmu i neo-fašizmu.

Rivlin smatra da su odnosi Izraela  s USA najbolji do sada, a naglasio je da se treba popraviti odnos sa  židovskim zajednicama - " Mi moramo ponovno postati jedna obitelj".