Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

11.1.2019. 18:16
USA
 
Capital Jewish Museum Synagogue move in Washington, DC on Wednesday, January 9, 2019.

Credit: Ron Sachs / CNP

WASHINGTON (JTA) — The oldest synagogue in Washington, D.C., is on the move again — the third time in 50 years after spending nearly a century in its original home.The building inaugurated in 1876 was moved to a site where it will be a part of the Capital Jewish Museum.

Najstarija sinagoga u Washingtonu D.C. će se ponovno premjestiti, po treći puta u 50 godina, a nakon gotovo stoljeća na originanom mjestu. Sinagiga je inahurirana 1876 a sada seseli  kako bi bila dio Capital Jewish Museuma.

"Adas Israel building",  koja je inagurirana od predsjednika Ulysses S. Grant-a, već je jednom premještana,  a sada je taj postupak trajao samo dva sata  a prisustvovali su gradski predstavnici i rabin koji je izrekao molitvu.