Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.1.2019. 18:00
Izrael, znanost
 

That scientists say is an innovative way of treating disease - the "antibiotic cocktail," a mix of several different antibiotic strains - may prove hopeful after trial runs. Researchers at the Faculties of Biology and Computer Science at the Technion-Israel Institute of Technology in Haifa have engineered a new drug that combines several different strains of antibiotics.

Istraživači na Fakultetu biologije i kompjutorskih znanosti na Izraelskom institutu tehnologije "Technion" u Haifi su  pronašli novi lijek koji je  kombinacija nekoliko vrsta antibiotika. Znanstvenici smatraju da je "antibiotski koktel"( mješavina nekoliko različitih vrsta antibiotika), inovacijski način liječenja bolesti-  

 Na studiji su radili Prof. Roy Kishony  i doktorant  Dor Russ na  Technionu,  te su pronašli da efikasnost "antibiotsdkog koktela" ovisi o tome koliko se tipova antibiotika pomiješa  i koja se doza kombinira.