Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.1.2019. 18:21
Sofija
 

Sofia synagogue attacked
The Great Synagogue in the centre of Bulgaria’s capital Sofia was attacked by a 35-year-old man who threw stones at the synagogue and smashed the building’s windows. The assailant broke the windows of the Great Prayer Hall of the Sofia Central Synagogue on the capital’s Washington Street.

"Velika sinagoga" u centru bugarskog glavnog grada je napadnuta od strane 35-godišnjeg muškarca koji je bacio kamen  na sinagogu i razbio prozor. Azilant je razbio prozor na Velkoj dvorani za molitve u glavnoj  sinagogi u Sofiji. Iako je incident prozročio neprilike nije bilo reakcije prolaznika niti velike zabrinutosti 

.Sigurnost zajednice je sada najvažnija i mi ćemo raditi zajedno s policijom i institucijama u zemlji da se ona garantira. Ne može se pru Bugarskoj  prihvatiti postojanje jezika mržnje i napadi na židovsku komunalno vlasništvo. - rekao  je  Prof. Alexander Oscar,  predsjednik    organizacije  "Shalom" .