Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

8.2.2019. 20:02
Frankfurt
 
Posters issued by the municipal authority of Frankfurt bearing words of support for the city’s Jewish community have been plastered across the metropolis in an act of solidarity with Frankfurt’s Jews. The posters, titled “Together in Frankfurt” and bearing an image of a man wearing a kippah with a design of the Frankfurt skyline on it, were hung as an initiative to highlight the contribution of Jews to the city and as a statement against antisemitism.

Posteri koje  su napravili gradske vlasti Frankfurta nose riječi potpore gradskoj Židovdkoj zajednici. Posteri su zaklijepleni širom grada kao akt solidarnosti sa Frankfurtski Židovima i imaju naziv " Zajedno u Frankfurtu". na njima senalazi slika čovjeka koji nosi "kipa" sa znakom frankfurtske avionske linije kao znak imcijative da se prizna doprinos Židova gradu i kao stav protiv antisemitizma......