Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.2.2019. 17:27
Berlin
 
BERLIN – EUROPE’S ANTISEMITISM CAPITAL

The German government that resides 
there has in recent years allowed 
hundreds of thousands of antisemites 
from Muslim countries to 
immigrate without selection.

BY MANFRED GERSTENFELD

Berlin has become Europe’s capital of 

antisemitism. Those who have been 

accustomed to considering Malmö 

as such were, however, not wrong. 

Malmö still suffers from major 

antisemitism. Yet, antisemitic incidents 

require not only potential perpetrators. 

These in Malmö come mainly out 

of parts of the Muslim community. 

There must also be a sufficient number 

of Jews to harass. 

Berlin, Germany’s largest Jewish community, 

has well over 30,000 Jews. 

The Jewish community in Malmö has 

shrunk to an estimated 500-600. Berlin je postao u Europi glavni  

antisemitski grad . Oni koji su smatrali 

da je Malmo  takav grad nisu zapravo 

u krivu jer Malmo još uvijek pati od 

antisemitizma.Kod analize treba znati da 

za incidente ne trebaju samo  počinioci  

U Molmo  su nosioci antisemitizma 

uglavnom  muslimanska zajednica.  

No za incidente treba imati  i dovoljan 

broj Židova .

Berlin ima najveću Židovsku zajednicu 

od preko 30.000 Židova, 

a zajednica u Malmo se smanjila

na samo 500-600 članova.

 

U rujnu 2018 je sudac Claudia Vanoni 

imenovana za "komesara" za 

antisemitizam 

u Berlinu i njena prva akcija je bila 

usvajanje   definicije antisemitizma 

prema IHRA. 

Posebni problem su židovska školska djeca  

koja ne mogu izbjegnuti odlazak u školu.

Poznati su slučajevi teških napada u školi 

u kojoj su đaci bili oko 80% Muslimani 

(Turci i Arapi).

RIAS 
  Research and Information Center

for Antisemitism   u Berlinu je u prvoj 

polovini 2018 registrirano 527 antisemitskih incidenata, 

osobito mnogo napada i prijetnji. 

Postoje i Institucije kao

University of Applied Science, 

Jewish Museum i druge 

a pozivaju se kao predavači brojni 

propagatori bojkota Izraela.