Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.2.2019. 17:08
Francuska
 

Thousands rally in France to oppose recent wave of antisemitic actsRallies against antisemitism attracted crowds of thousands in Paris and other French cities following a series of attacks on Jewish targets, including a cemetery where about 80 gravestones were spray-painted with swastikas overnight. In the French capital, former presidents Francois Hollande and Nicolas Sarkozy joined a rally led by Prime Minister Edouard Philippe on Republic Plaza.

Demonstracije protiv antisemitizma  su privukle tisuće građana iz Pariza i drugih francuskih gradova. Demonstracije su održane nakon serije napada na židovske ciljeve uključujući  na groblje u kojemu su na oko 80 nadgrobnih spomenika  preko noći napisane svastike.U Parizu su se priključili  prošli predsjednici
  Francois Hollande i Nicolas Sarkozy  a demonstracije je  na Trgu Republike vodio premijer Edouard Philippe.

 Političke stranke cijelog spektra su učestvovale u demonstracijama sa temom " Sad je dosta" , a Nacionalna partija krajnje desnice Marine Le Pen je održala posebni događaj.

Francuski predsjednik  Emmanuel Macron  je došao u Shoa Memorial , Holocaust Museum u Parizu da prisustvuje  minuti šutnje zajedno sa drugim  parlamentarnim liderima.

On je rekao: Svaki puta kada je Francuz koji je Židov  napadnut,  zaplašen, ili još gore  kada je ranjen ili ubijen - tada je i cijela  Republika napadnuta.

Lideri francuskih glavnih religioznih zajednica - krščanskih , muslimanskih i židovskih su se sastali u Ministarstvu unutrašnjih poslova Francuske  i proglasili zajedničku deklaraciju u kojoj osuđuju  antisemitske akte i pozivaju ljude da se bore protiv svih oblika rasizma i mržnje.