Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

22.3.2019. 16:15
Francuska
 

EJC applauds French MPs who wish to criminalise anti-Zionism as a form of antisemitism


(Brussels, Wednesday, February 20, 2019) – The European Jewish Congress (EJC) warmly welcomes the discussions in the French Parliament on how to criminalise anti-Zionism as a form of antisemitism. Sylvain Maillard, from President Emmanuel Macron’s ruling party, who chairs a 30-member cross-party study group on antisemitism in the French National Assembly, held a debate on what type of legislation should be used to make anti-Zionism an offence.

Europski Židovski kongres (EJC) toplo pozdravlja diskusiju u Francuskom parlamentu o tome kako da se kriminalizira anticionizam kao oblik antisemitizma.  Diskusiju je vodio  Sylvain Maillard ( iz stranke predsjednika Macrona)  koji predsjeda studijskoj grupi za antisemitizam u Francuskoj nacionalnoj skupštini. Diskusija se vodila o tome kakav tip zakona  treba primijeniti kako bi se osudio anticionizam.

Tu diskusiju je pozdravio dr. Moshe Kantor,predsjednik EJC, jer vodi do konkretnih akcija.Jasno je da većina onih koji tvrde da su anti-cionisti  zapravo prikrivaju svoj antisemitizam. Mi , naravno, pravimo veliku razliku između legitimne kritike Izraela i njegove politike i izdvajanja Židova od ostalih naroda kako  im se ne bi  dozvolilo,  ne samo da se identificiraju kao Židovi,  već da i žive u svojoj nacionalnoj državi. Anti-cionisti  nikada nisu  to tvrdili  za nijednu drugu naciju na zemlji , osim za židovsku državu, te se radi delegitimizaciji , demonizaciji i dvostrukim standardima....