Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

27.3.2019. 20:57
Makedonija
 

Holocaust museum opens in North Macedonia


North Macedonia has dedicated a multimillion-dollar Holocaust museum in the capital Skopje that has been called one of the finest institutions of its kind. North Macedonia had a Jewish population of about 8,000 before the Holocaust, and more than 98 percent of them were murdered by the Nazis and their collaborators.

Sjeverna Makedonija je u Skoplju  otvorila  Muzej Holokausta vrijedan milijun dolara koji se smatra najljepšom institucijom takve vrste. Sjeverna Makedonija imala je 8.000 Židova od kojih  je 98% ubijeno od nacista i njihovih suradnika. Muzej  se financira od novaca za restituciju koji je 2000 plaćen lokalnoj  židovskoj zajednici,  koja sada ima 200 članova. Premijer Zoran Zaev i izvršni potpredsjednik Svjetskog židovskog kongresa Robert Singer su prisustvovali otvaranju muzeja.

Muzej ima tri kata i nalazi se u glavnom gradu u "muzejskom kvartu" daje jedinstvenu sliku odraza stotine kufera, transportnog vagona  kao što je onaj u kome su Židovi odvođeni ili uređaj koji je stvarao smrtonosni plin za logor Treblinku u kojem su makedonski Židovi ubijeni.