Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

30.3.2019. 16:45
Slovenija
 
U Sloveniji počinje Izraelsko-Slovenski projekt popisivanja  i digitaliziranja Židovske baštine u Sloveniji.

Projekt je osnovan od Izraelskog Ministarstva za znanost i tehnologiju i Slovenske Agencije za istraživanja i njegova je zadaća da istražuje, dokumentira i digitalizira židovske arhitektonske, kulturne i druge objekte u Sloveniji i  da ih  integrira u Bezalei Narkiss indeks o Židovskoj umjetnosti, s posebnim web portalom"Jewish heritage in Slovenia"

Projekt se nastavlja na ranije radove Zusya Efrona i Ruth Elen Gruber , direktorice Jewish heritage Europe, Samuela D.Grubera i istraživača iz Slovenije s Univerziteta u Ljubljani i Janeza Premka i Mihaele Hudelja.

Istraživati će se sinagoge, srednjovjekovni židovski "kvartovi" nadgrobni spomenici i njihovi ostaci na židovskim i vojnim grobljima, u muzejima, holokaust memorijalima, ritualnim i kulturnim objektima, te u  rukopisima i knjigama, starim fotografijama i arhivskoj dokumentaciji iz općih i privatnih kolekcija i svega što svjedočio slovenskoj židovskoj kulturi.

Digitalizirani materijal će biti poznat, dostupan i moći će se koristiti.   Istraživanje će  doprinijeti poznavanju židovske civilizacije u Sloveniji kao važnog dijela Europske i svjetske židovske kulturne baštine.