Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

31.3.2019. 10:27
Bosna i Hercegovina
 
Prenosimo iz Izvještaja Grega Schneidera, glavnog tajnika Claims konferencije


Bosnia and Herzegovina to address Holocaust restitution of property for EU entry
 For the first time, the European Union has called on Bosnia and Herzegovina (BiH) to address the restitution of property that was seized during the Holocaust, a condition to being considered for E.U. membership. The resolution states that the European Parliament “calls on BiH to ensure the right to property; points out the lack of a comprehensive legislative framework on handling restitution claims and encourages the authorities to open a dialogue with interested parties on issues pertaining to the restitution of, or compensation for, seized property. It was adopted last week by a tally of 468-123 with 83 abstentions. 

Prvi puta je Europska Unija pozvala BiH da  poradi na restituciji imovine koja je oduzeta u Holokaustu, što se  smatra uvjetom za članstvo u EU. 

 Rezolucija Europskog parlamenta  poziva BiH da osigura pravo na povratak imovine, što se nedostatno  nalazi u okviru BiH legislative koja se odnosi na postupak sa zahtjevima za restitucijom. Pozivaju  se "Autoriteti" u BiH da otvore dijalog sa zainteresiranim stranama o pitanjima restitucije ili kompenzacij e za oduzetu imovinu. 

Rezolucija EU je prihvaćena sa 123 glasa "za" i  83 suzdržana. WRO   pozdravlja taj napredak i  "ponosna je da je poduprla taj ključni članak u rezoluciji Europskog parlamenta" rekao je  voditelj te  aktivnosti Gideon Taylor . "Mi smo urgirali kod Bosne i Hercegovine da donese legislativu o povratku privatne i komunalne imovine" 

Ambasador Jakov Finci , predsjednik Židovske zajednice u Bosni i Hercegovini je rekao: Ovo glasanje u Europskom parlamentu je značajni poziv na dugo očekivanu legislativu u Bosni i Hercegovini da donese pravdu za osobe koje su preživjele Holokaust i njihove obitelji i za Židovsku zajednicu i druge religijske zajednice"

Prije Holokausta  je živjelo u BiH oko 14.000 Židova, od toga u Sarajevu 12.000. Samo se 2.000 vratilo, a sada živi u zemlji oko 1.000 Židova.