Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.4.2019. 17:40
Pesah u Izraelu
 
Israel News

In Israel, young Jews more likely to keep Passover than their parents   

By Maayan Jaffe-Hoffman
Young Israeli Jews are more like to clean their homes for Passover than their parents, a new study by the Israel Democracy Institute ( Prof. Ephraim Yaar sa Tel Aviv University i Prof. Tamar Hermann - IDI ) showed. The survey, released just before the start of Passover last year, found that some 71% of Israelis between the ages of 18 and 34 cleaned their house for the holiday and 75% ate kosher-for-Passover food. Passover starts Friday at sundown. 

Mladi Izraelci češće "čiste" svoje domove za Pesah nego što čine njihovi roditelji. To je pokazala nova studija Israel Democracy Institute(IDI) koja je objavljena prije početka Pesaha. Studija je našla da 71% Izraelaca,  starih između 18 i 34 godine,  čisti od "Hameca" (kvasca) svoje kuće za praznika,  a 75% jede košer hranu za Pesah koji počinje u petak kod zalaska sunca. Istraživanje  je također pokazalo da 67% želi biti sigurno da jedu košer hranu za Pesah i onda kada jedu u restoranima.