Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.4.2019. 22:38
Council of Europe
 
Council of Europe

STATEMENT

Commissioner commemorates the victims and survivors of the Jasenovac concentration camp in Croatia

IZJAVA

Povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe odaje počast žrtvama i preživjelima koncentracijskog logora Jasenovac u Hrvatskoj


Stone Flower, a monument to the victims of Jasenovac concentration camp, Croatia - ©Refik Hodžić

“More than 80 000 people were brutally killed in the Jasenovac concentration camp. This is a place of profound pain and a symbol of the disastrous consequences of unbridled nationalism and hate. Today I would like to honour the victims of those atrocities, express my solidarity with all those who keep the memory of these tragic events alive, and support those who fight tirelessly for the respect and the dignity of the people who lost their lives in this terrible place. I add my voice to theirs because we need to be stronger and louder than those who deny or manipulate the truth about what happened here“, said today the Council of Europe Commissioner for Human Rights, Dunja Mijatović, after participating in a ceremony commemorating the liberation of the extermination camp run between 1941 and 1945 by the fascist Ustasha regime in Jasenovac, in Croatia.

“Prema dosad utvrđenim podacima  preko 80 000 tisuća nevinih ljudi brutalno su ubijeni u logoru smrti  Jasenovac.  Ovo je mjesto istinske boli i simbol stravičnih posljedica nacionalizma i mržnje. Danas želim odati počast žrtvama tih zločina, iskazati solidarnost sa  svim onima održavaju sjećanja na te tragične događaje te podržati one koji se neumorno bore za poštovanje i dostojanstvo ljudi koji su na tom jezivom mjestu izgubili život. Svoj glas dodajem njihovom, jer moramo biti jači i glasniji od onih koji negiraju zločine ili manipuliraju istinom oonome što seovdje desilo” kazala je danas Povjerenica Vjeća Europe za ljudska prava, Dunja Mijatović, nakon što je sudjelovala u komemoraciji kojom je obilježeno oslobađanje logora koji je od 1941. do 1945. u Jasenovcu , u Hrvatskoj, vodio fašistički ustaški režim.

The Commissioner finds that denial of the Holocaust, genocide and war crimes remains a serious problem in Europe today, and that politicians play a crucial role: they must choose not to propagate falsehoods about past atrocities. Instead, they have a duty to promote respect for the memory of the victims and ensure the rights of the survivors. 

Povjerenica smatra da je poricanje holokausta, genocida i ratnih zločina još uvijek ozbiljan problem u današnjoj Europi pri čemu političari igraju ključnu ulogu: oni moraju odabrati da ne šire neistine o zločinima iz prošlosti i imaju dužnost promicati poštovanje  za sjećanje na žrtve i  da osiguraju prava za  preživjele.

“There are politicians and public figures in Croatia who minimize the responsibility of perpetrators, glorify them or outright deny the occurrence of past crimes. The history of Jasenovac shows very clearly why this is a very dangerous road. Historical revisionism should have no place in today’s Europe”, she said.

“U Hrvatskoj postoje  političari i javne osobe  koji umanjuju odgovornost počinitelja, glorificiraju ih, ili jednostavno niječu zločine u prošlosti.  Povijest Jasenovca jasno pokazuje zašto je to opasan put. Danas u Europi za povijesni revizionizam ne treba biti mjesta,” kazala je.

”We need to promote teaching of history based on truth, respect for all the victims and an open dialogue about past crimes. We must actively reject the hate and violence that has caused so much suffering on our continent. This is the only way we can achieve genuine social cohesion. Jasenovac should be a lesson for us all. We must not let such human tragedies happen ever again.”, the Commissioner concluded.

“Moramo promicati učenje povijesti temeljene na istini, na poštovanju prema svim žrtvama, te na otvorenom dijalogu o zločinima u prošlosti. Moramo aktivno odbijati mržnju i nasilje koji su na našem kontinentu izazvali toliko patnje. To je jedini način ostvarivanja istinske socijalnu  koheziju. Jasenovac bi za sve nas trebao biti pouka. Ne smijemo dozvoliti da se takve ljudske tragedije ikada ponove,” zaključila je Povjerenica.

Povjerenica se u Zagrebu i Jasenovcu susrela s predstavnicima Srpskoga narodnog vijeća, Koordinacije židovskih općina u Hrvatskoj, Saveza Roma “Kali Sara” i Saveza antifašističkih boraca i antifašista, koji su zajedno organizirali komemoraciju, kao i sa preživjelim logorašima.