Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.4.2019. 17:11
Jeruzalem
 

MORE THAN 100,000 VISIT WESTERN WALL FOR PRIESTLY BLESSING
More than 100,000 people attended the Priestly Blessing prayer service at the Western Wall in Jerusalem on Monday.

Thousands from Israel and abroad attended the Passover gathering at the historic Western Wall plaza in the Old City of Jerusalem This mass priestly blessing takes place twice a year, during Passover and Sukkot. Attendees receive the Biblical blessing from hundreds of kohanim – Jews of priestly lineage – as they face the congregation, hands stretched forward, chanting in one voice.

Tisuće iz Izraela i inozemstva sudjeluju u druženju na Pesah kod povijesnog Zapadnog Zida u starom gradu Jeruzalema. Takav masovni blagoslov svećenika događa se dva puta godišnje na Pesah i na Sukot. Učesnici dobiju  Biblijski blagoslov od stotina "Kohanim" - Židova koji su svećeničkog porijekla. Oni se  okreću  prema kongregaciji  (zajednici) uzdignutim rukama  jednoglasno pjevajući.


The kohanim cover their heads with tallit as they raise their hands to recite the Biblical blessing.A kohain is anyone whose father is a kohain. They historically served in the Holy Temple in ancient days.

"Kohanim"  pokrivaju glave  plaštem "Talitom" kada dižu ruke u vis i recitiraju biblijske blagoslove. Kohain je svatko čiji je otac kohain,   čiji su preci  služili u Hramu u vrijeme  njegovog  postojanja.