Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

24.4.2019. 22:56
konkurs
 
Prenosimo

Poštovani,

Obaveštavamo vas da Savez jevrejskih opština Srbije 
i ove godine raspisuje  Nagradni konkurs za radove na jevrejske teme. 

Pozivamo sve jevrejske opštine/općine i srodne jevrejske institucije da informaciju o ovome objave na svojim sajtovima i u svojim časopisima.

             U prilogu dajemo puni tekst oglasa:


SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE
R A S P I S U J E
63. NAGRADNI KONKURS
za radove sa jevrejskom tematikom

Iz oblasti:

1) KNjIŽEVNOST (roman, pripovetka, pesma)

2) NAUČNI RAD

3) MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije. Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.
Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 
31. avgust 2019.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2019.

Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE 
/ za Nagradni konkurs /
Kralja Petra 71 a/ III,  POB 30,  11000 BEOGRAD