Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

3.5.2019. 8:48
Holokaust u Grčkoj
 
Greek Jewry and the Holocaust

By ALAN ROSENBAUM   / April 30, 2019 

The destruction of the Jewish community of Greece remains, more than seven decades after the conclusion of World War II, one of the lesser-known stories of the Holocaust.  Before World War II, approximately 80,000 Jews lived in Greece in 31 different communities. Two-thirds of the Jewish population – approximately 55,000 Jews – lived in Saloniki. By war’s end, only 10,000 Jews survived. Eighty-seven percent of the Jews of Greece were murdered in the Holocaust. Yet, the tale of the annihilation of the Jews of Greece is much more than a story of numbers

Invastion of German army into Greece.. (photo credit: YAD VASHEM) 

Uništenje Židovske zajednice u Grčkoj  ostaje, i nakon 70 godina od završetka II. svjetskog rata, jedna od manje poznatih priča o Holokaustu. Prije WWII je u Grčkoj živjelo oko 80.000 Židova u 31 zajednici,  a tri četvrtine (oko 55.000) je živjelo u Solunu (Saloniki). Nakon rata samo je oko 10.000 preživjelo-87% je ubijeno u Holokaustu. .

Devin E. Naar,  profesor Sefardskih studija na Univerzitetu u Washingtonu smatra da je zbog toga što je većina grčkih Židova živjela u Solunu, priča o Holokaustu  u Grčkoj  je priča o  solunskim Židovima. Oni su bili najveća, kulturno i intelektualno prosperitetna zajednica modernog doba, čiji razvoj osobito počinje nakon 1.492. kada je u Solun došao veliki broj Židova protjeranih iz Španjolske, koji su transformirali židovski život u Otomanskom carstvu. .U 19.i 20. stoljeću Solun  postaje glavna luka i zapravo je  židovski grad i nazivaju ga "Jeruzalem Balkana".  Čak i nakon Balkanskih ratova, kada je zauzet od Grka, zadržao je aktivnu  Židovsku zajednicu sa židovskim strankama,  školom i časopisima na judeo-španjolskom i hebrejskom jeziku.

Professor Devin Naar delivering lecture at Municipality of Thessaloniki  Professor Devin Naar delivering lecture at Municipality of Thessaloniki

 Nakon što je  je Njemačka napravila invaziju na Grčku i Jugoslaviju 6. travnja 1941, pravi početak Holokausta u Grčkoj počeo je   11. srpnja 1942.  poznat kao "Crni Shabat",  kada su nacisti sakupili deset tisuća mladih Židova na "Trgu slobode" te ih  ponižavali i mučili. Konfiscirali su židovsku imovinu, morali su nositi žute znakove i protjerali ih da žive u dva geta, na krajnjem istoku i zapadu grada. 15. ožujka 1943. započela je deportacija u Auschwitz Birkenau , a  većina je bila upućena u gasne komore odmah nakon dolaska. 

U  gradovima Grčke kao u Ateni, Volosu, Zakyntosu i drugdje  su mnogi Židovi spašeni zahvaljujući građanima,   Archbishopu  i   National Liberation Front-u. Ove godine će  članovi  Grčkog  Parlamenta  Nikos Voutsi  i Bartholomew I Archbishop  i drugi,  predstavljati grčku vladu na "Maršu živih" .