Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

21.5.2019. 17:31
Holokaust preživjeli u Izraelu
 
A quarter of Israel's Holocaust survivors living in poverty

Aviv for Holocaust Survivors works tirelessly to improve their standard of living.


By Ilanit Chernick / May 1, 2019 23:59

There are an estimated 200,000 elderly Holocaust survivors living in Israel today, a quarter are whom are living in poverty. Some 50,000 survivors in Israel are living a low quality of life, according to Aviv for Holocaust Survivors, an organization which works to inform survivors about their rights and helps them navigate the bureaucratic process, all free of charge.

Računa se da ima 200.000 starih osoba koje su preživjele Holokaust i koje žive u Izraelu danas. Oko 50.000 njih ima lošu kvalitetu života, prema nalazima "Aviv for holocaust survivors" organizacije koja radi na informiranju preživjelih o njihovim pravima i  besplatno im pomaže  da prođu kroz birokratske procese

Organizaciju je osnovala prije 12 godina advokat Aviva Silberman,  jer je vidjela kako se mnogi preživjeli bore s financijskim problemima te je odlučila da im pomogne, jer tisuće njih nisu ostvarili svoja prava  koja im pripadaju po zakonu ili  u raznim programima. 50% onih koji su se obratili Avivi su uspjeli dobiti neku vrstu kompenzaciju. Osim sa poteškoćama  sa ispunjavanjem raznih formulara ,  problem je bio i jezik na kojem su korespondirali.

 Oni Židovi  koji su se uselili u Izrael nakon 1953.   nisu dobili pogodnosti koje daje Njemačka jer je ugovor između Njemačke i Izraela bio potpisan 1952.godine. Oni primaju samo jednokratnu godišnju pomoć ( 4.000 NIS)  od vlade. 

Ipak Silbermann smatra da se situacija poboljšava u posljednjih pet godina, jer  je Ministarstvo financija reformiralo zakon i povećava  sredstva, a vlada je prije četiri godine dala zdravstvenu i medicinsku zaštitu za preživjele.

Kada su pitali što bi trebalo još napraviti Silberman je odgovorila da bi Njemačka trebala promijenti svoj zakon i platiti više,   kako je to već Izraelska vlada učinila..