Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

26.5.2019. 8:09
JPR Institute
 
New European Jewish Demography Unit established

Osnovan je novi odjel za Europsku Židovsku demografiju u JPR institutu 

JPR  ( Institute for Jewish Policy Research  has established a brand new specialist research unit, dedicated to generating demographic data about Jewish populations in Europe, to help support community development across the continent.

The European Jewish Demography Unit, an initiative supported by the Rothschild Foundation Hanadiv Europe, is being headed up by JPR Senior Research Fellow, Dr Daniel Staetsky, and chaired by the world's leading expert in Jewish demography, Professor Sergio DellaPergola, who has also joined the JPR Board as a Senior Research Adviser. Professor DellaPergola is the Avraham Harman Professor of Contemporary Jewry at the Hebrew University of Jerusalem and author of numerous books and papers on Jewish identification, antisemitism, international migration and population projections in the Diaspora and in Israel.

JPR je osnovao novi  specijalni istraživački odjel koji  je posvećen  istraživanju demografije  Židovske populacije u Europi, kako bi pomogao razvoj zajednica na kontinentu. Ta je inicijativa poduprta od Rothschild fondacije "Hanadiv Europe" pod vodstvom jPR stručnjaka  dr.Daniela Saetskog i svjetskog vodećeg eksperta židovske demografije profesora Sergio DellaPergola  sa Avramam Harman  Hebrew univerziteta,   koji se priključio kao savjetnik.
On je autor brojnih knjiga i radova o židovskoj identifikaciji, antisemitizmu, internacionalnim migracijama , projekciji u  Dijaspori i Izraelu.

JPR se usredotočio na europsku židovsku demografiju jer smatra da postoji potreba da se potpomogne židovski život u Europi. Novi odjel će publicirati podatke koji će se dati uvid u nekoliko ključnih područja, uključujući brigu za starije osobe, razvoj židovskih škola i edukacije, načina migracije, mješovite brakove i asimilaciju. 

Predviđa se davanje  najnovijih godišnjih  podataka o židovskoj populaciji u svakoj zemlji Europe kao i specijalizirane studije za specijalne zemlje, te glavne demografske pokazatelje  - migracije, fertilitet, mortalitet i sklapanje mješovitih brakova.