Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

6.6.2019. 23:27
Izrael
 
Over half of Israelis think Jewish conversion should be easier, poll finds 

Almost 40 percent of Israelis would however accept a non-Jew as the spouse of their children. 

By Jeremy Sharon , June 6, 2019


 More than half of Israelis believe that conversion to Judaism in Israel should be easier, while almost 40% would accept a non-Jew as the spouse of their children, a new poll has found.The study was conducted by the Israel Democracy Institute ahead of the Shavuot holiday, which is traditionally associated with conversion since the Book of Ruth – the story of the famous biblical convert who was the grandmother of King David – is read in synagogue over the holiday.
The study assessed Israeli attitudes to the sensitive issue of conversion, which has become ever more pressing as the number of Israeli citizens descended from Jews but who are not Jewish according to Jewish law continues to rise.

Više od polovine Izraelaca vjeruje da bi konverzija na Judaizam u Izraelu  trebala biti laganija, a 40% bi prihvatilo  ne-Židova kao partnera svoje djece- pokazale su nove studije

Studije je proveo  Israel Democracy Institute uoči  blagdana Shauvot , koji  tradicionalno  podsjeća  na konverziju jer se "Knjiga o Ruth" čita u sinagogama u vrijeme praznika. To je priča o poznatoj biblijskoj konverziji  Ruth koja je buduća baka kralja Davida. Ova studija se odnosi na osjetljivo pitanje konverzije, koja predstavlja veliki pritisak u Izraelu  jer su brojni Izraelci  potomci Židova  koji nisu "Židovi"prema zakonima halahe.

Židovi koji su sekularni ili tradicionalno ne-religiozni Izraelci podupiru laganiju konverziju, dok većina ultra-ortodoksnih Židova  i onih koji su religiozni  traže čvrstu politiku konverzije

.Državni autoriteti za konverziju koji su pod nadzorom glavnih rabina su često predmet kritike jer broj  takvih konverzija opada i loše se ponašaju prema kandidatima za konverziju....

Oko 400.000 Izraelaca nije prihvaćen kao "Židovi "prema židovskim zakonima usprkos činjenice da su integralni dio izraelskog društva, služe u vojsci i dio su "Židovsko-Izraelskog mozaika"