Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

20.7.2019. 17:55
Izrael
 

Israel was ranked among the top 10 countries in the Global Innovation Index (GII) of the World Intellectual Property Organization (WIPO)

Izrael je uvršten među 10 najboljih zemalja na Global Innovatio Index ( GII)  Svjetske organizacije Intelektualnog vlasništva (WIPO)  

By July 18, 2019      


The GII is an annual ranking of countries by their capacity for innovation and their success. Israel has been climbing the ladder of the index since ranking 21st worldwide in 2016. Since then, Israel ranked 17th in 2017 and 11th in 2018 and, for the first time this year, reached the top 10.

GII je rang lista zemalja prema njihovoj sposobnosti za inovacije i njihov uspjeh . Izrael se  stalno penje  na toj listi i bio je 21. godine 2015, 17. u 2017, 11 u 2018 i prvi puta ove godine je među 10 najboljih. Ove godine se pažnja posvećuje zdravstvenim inovacijama; tu se istražuje  kako okolina podupire  inovacije u zdravstvu, ulogu medicinskih inovacija u stvaranju zdravstvenih usluga i potencijalni utjecaj na ekonomski razvoj.  


To je priznanje došlo nakon što je izraelska vlada objavila  nacionalni program " Digital Health as a Growth Engine" u 2018.  čiji je zadatak da iznađe maksimalne ekonomske i socijalne  benefite  od  digitalnih zdravstvenih inovacija,  u suradnji  ministarstva zdravstva,ministarstva industrije i ministarstva akademije što  olakšava promociju inovacija u zdravstvu, prihvaćanje od profesionalnih timova , poduzetništvo itd.