Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

23.7.2019. 8:11
istraživanje
 

Israelis are ‘ignorant' of world Jewry and its concerns - new survey

Less than 30% of Israelis know about the Kotel compromise

By , July 22, 2019 22:15     


Only around one in four Israelis know about the Western Wall compromise to create an egalitarian prayer section, according to a survey released Monday by the Reut Group. “The poll validates the ignorance of Israelis regarding world Jewry,” said Reut Group CEO Eran Shayshon.

Samo oko četvrtine Izraeličana zna o kompromisu koji je napravljen za Zapadni Zid po kojem bi se napravio  dio za molitvu za sve. To se smatra ignoriranjem Izraelaca prema Židovima u svijetu. Istraživanje je rađeno na slučajnom uzorku od 500  osoba, a vodio je 
preko interneta  Midgam Consulting and Research kako bi ustanovio osjećaje Izraelaca  prema Židovskim zajednicama u dijaspori i dali prate odluke koje su za njih važne. 

Ovo se  istraživanje  radi  pred okupljanje " Peoplehood   Coalition" u Tel Avivu, organizacije koja predstavlja izraelske organizacije i pojedince koji žele  ostvarenje  osnovne misije  - da Izrael bude nacionalna država Židovskog naroda.

Istraživanje je također postavilo i  pitanje "asimilacije" Židova u svijetu,  koje neki smatraju "drugim holokaustom" i 65% ispitanika smatra da milijuni šekela koji se troše na izlet mladih  Židova iz dijaspore u Izrael preko " Taglit-Birthright" , su dobro potrošeni.

 Izraeličani su također otvoreniji prema "Yeridah"(iseljavanju) što je suprotno od "aliyah" useljavanju u Izrael,  i to više kod žena i mladih osoba. 82% ispitanika nema ništa protiv da Izraeličani žive u inozemstvu, ali da se trebaju povezati sa lokalnim židovskim zajednicama (što sada nije slučaj).

U zaključku Shayshon (CEO) je rekao: Ako  mi ne djelujemo kako bi učvrstili međusobne veze, mogli bi se naći u nepovratnoj krizi da više nemamo potporu(dijaspore)  za Izrael, ne samo ekonomsku već i diplomatsku,  osobito zbog "delegitimizacije" Izraela kao države koja je dom Židovskog naroda.