Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

28.7.2019. 8:22
novosti iz Claims konferencije
 


PRESIDENT'S REPORT

Julius Berman


Dear Melita,

The Claims Conference is pleased to announce the following achievements for Jewish Holocaust survivor support as a result of the recent negotiations concluded with the German government.

   Julius Berman ,predsjednik Claims konferencije  je objavio rezultate pregovora sa Njemačkom vladom o davanjima za osobe koje su preživjele Holokaust. sada se brine za oko 132.000 preživjelih žrtava nacizma, od toga oko 78.000 u kućnoj njezi u njihovom domu ,a brine i za druge vitalne servise kao hranu, lijekove itd...


Prvi puta u dogovor (od 1.1. 2020)  su uključena plaćanja za supruga/e umrlog  partnera (koji je preživio holokaust )  kako bi mogao  platiti troškove pogreba i ostale troškove.  Povećati će se i direktna mjesečna plaćanja za 60.000 preživjelih u 83 zemlje  od 1.srpnja 2019.(retrogradno od 1.1.2019)

Prepoznali su se i "pravednici među narodima".