Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

4.8.2019. 14:30
liječenje migrene
 
Jerusalem Post ,Israel News 

Israeli team's electronic migraine relief band scores European approval

It is the first device of its kind considered safe for outpatient use.   An Israeli band that transmits electrical signals and stops migraine pain has been approved by the European Commission for pharmaceuticals. 


To je prvi uređaj koji se smatra sigurnim za primjenu od strane samih pacijenata (izvan bolnica),i  koji stvara električne signale koji zaustavljaju migrenske bolove i kojega je odobrila Europska komisija za farmaciju.  

Zove se Relivion i patentiran je u poduzeču "Neurolief" u Netaniji  To je neuromodulacijski uređaj koji pomaže ljudima koji boluju od niza neuroloških bolesti uključujući migrenu .Traka uređaja je povezana sa aplikacijom koju pacijent sam modulira i transmitira električne impulse na mozak. 

Stvara se"neuromodulacija" koja blokira živce koji uzrokuju bolove....