Gdje sam? Skip Navigation Links Vijesti i arhiva

Novosti News

12.8.2019. 17:16
rastava braka
 
NEW LAW: Husbands Who Refuse To Give A “Get” Can No Longer Enter Israel

June 26, 2018 7:30 pm

The Knesset has passed a new law which closes Israel’s doors to husbands who make their wives an agunah, refusing to give her a bill of divorce. The Conference of European Rabbis was behind the initiative, which has now been passed into law, barring recalcitrant husbands from seeking refuge in Israel.

Kneset je donio novi zakon kojim se "zatvaraju vrata" za ulaz u Izrael suprugu koji je svoju  ženu učinio "agunah",  jer joj  je odbio dati dozvolu za rastavu (get). Konferencija Europskih rabina stoji iza te inicijative, koja je danas postala zakon, kojim se sprečava da takav suprug bude  "izbjeglica" u Izraelu.

Ako židovski sud ( Beit din) u dijaspori označi nekog čovjeka da je suprug koji nije dozvolio rastavu, ne samo da će spriječiti njegov ulazak u Izrael , nego će izgleda ovlastiti i vodstvo aerodroma da traži od njega da oslobodi ženu iz neželjenog braka.